5) { $prijemce = "info@zamektrnova.cz"; // sestaveni obsahu dopisu $text = "Jméno nevěsty: ".$jmeno_nevesty."\n"; $text .= "Státní příslušnost nevěsty: ".$prislusnost_nevesty."\n"; $text .= "Jméno ženicha: ".$jmeno_zenicha."\n"; $text .= "Státní příslušnost ženicha: ".$prislusnost_zenicha."\n"; $text .= "Telefon: ".$telefon."\n"; $text .= "Datum svatby: ".$datum."\n"; $text .= "Počet hostů obřad: ".$hoste_obrad."\n"; $text .= "Počet hostů oslava: ".$hoste_oslava."\n"; $text .= "Druh obřadu:\n"; if ($check1 == "on") $text .= " - civilní \n"; if ($check2 == "on") $text .= " - církevní \n"; $text .= "Další specifikace:\n"; if ($check3 == "on") $text .= " - slavnostní oběd \n"; if ($check4 == "on") $text .= " - večeře \n"; if ($check5 == "on") $text .= " - recepce \n"; if ($check6 == "on") $text .= " - párty \n"; if ($check7 == "on") $text .= " - ubytování manželé \n"; if ($check8 == "on") $text .= " - ubytování hosté \n"; $text .= "Svatební servis:\n"; if ($check10 == "on") $text .= " prstýnky \n"; if ($check11 == "on") $text .= " šaty nevěsty a ženicha \n"; if ($check12 == "on") $text .= " tiskoviny \n"; if ($check13 == "on") $text .= " květiny \n"; if ($check14 == "on") $text .= " kadeřník \n"; if ($check15 == "on") $text .= " vizážista \n"; if ($check16 == "on") $text .= " hudba \n"; if ($check17 == "on") $text .= " doprava \n"; if ($check18 == "on") $text .= " foto \n"; if ($check19 == "on") $text .= " video \n"; if ($check20 == "on") $text .= " hlídání dětí \n"; if ($check21 == "on") $text .= " doprovodný program \n"; $text .= "Další přání: ".$vzkaz."\n"; // predmet musi byt jen v jednom radku $subject = EReg_Replace("\n","",$subject); // if ($soubor == null) { /* nebyla vybrana priloha, posleme e-mail obycejne */ // MIME hlavicka // od koho $headers = "From: $odesilatel\n"; // odpoved na email $headers .= "Reply-To: $odesilatel\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; // email bude z vice casti $headers .= "Content-Type: multipart/mixed; charset=\"utf-8\"\n"; $headers .= "X-Mailer: Odeslano z webu\n"; if (mail($prijemce, $subject, $text, $headers)) { $sendMail = true; } /* } else { if (is_uploaded_file(@$_FILES["soubor"]["tmp_name"])) { $nazevSouboru = @$_FILES["soubor"]["name"]; $attachment_type = @$_FILES["soubor"]["type"]; $attachment_name = @$_FILES["soubor"]["name"]; $fp = fopen(@$_FILES["soubor"]["tmp_name"], "r"); $attachment_chunk = fread($fp, filesize(@$_FILES["soubor"]["tmp_name"])); $attachment_chunk = base64_encode($attachment_chunk); $attachment_chunk = chunk_split($attachment_chunk); fclose ($fp); // vytvoreni jedinecneho identifikatoru $uid = strtoupper(md5(uniqid(time()))); // MIME hlavicka // od koho $headers = "From: $odesilatel\n"; // odpoved na email $headers .= "Reply-To: $odesilatel\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; // email bude z vice casti $headers .= "Content-Type: multipart/mixed;\n\t"; $headers .= "boundary=".'"'."$uid".'"'."\n"; $headers .= "X-Mailer: Odeslano z webu\n"; // zacatek tela emailu $message_txt = "This is a multi-part message in MIME format.\n"; // oddelovac casti $message_txt .= "\n--$uid\n"; // typ prilohy $message_txt .= "Content-Type: text/plain;\n\t"; $message_txt .= "charset=\"iso-8859-2\"\n"; $message_txt .= "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable\n\n"; // a jeji obsah $message_txt .= "$text\n"; // tvorime prilohu $message_txt .= "\n--$uid\n"; $message_txt .= "Content-Type: $attachment_type;"; $message_txt .= " name=\"$attachment_name\"\n"; $message_txt .= "Content-Transfer-Encoding: base64\n"; $message_txt .= "Content-Disposition: attachment;"; $message_txt .= " filename=\"$attachment_name\"\n\n"; $message_txt .= "$attachment_chunk\n"; $message_txt .= "--$uid--\n"; // email muzeme odeslat if (mail($prijemce, $subject, $message_txt, $headers)) { $sendMail = true; } } } */ } else { $correctData = false; } } ?> Zámek Trnová | Seminář Etiketa aneb Jak na společenské chování
Hlavička

Přihláška do kurzu Společenská a obchodní etiketa

   © 2007 Zámek Trnová Partneři | Odkazy | Kontakt